Mediálne centrum

Daimler Truck AG a Volvo Group sa jednoznačne zaviazali k technológii palivových článkov na báze vodíka – začiatok nového spoločného podniku cellcentric

Vydané 19. 5. 2021

Stuttgart/Göteborg, Švédsko – Daimler Truck AG a Volvo Group, dve popredné spoločnosti v oblasti úžitkových vozidiel, predstavili stratégiu svojho nového spoločného podniku cellcentric zameraného na palivové články. Ako priekopníci v tomto odvetví zdôraznili svoje jednoznačné odhodlanie využívať palivové články na báze vodíka v nákladných motorových vozidlách určených na diaľkovú prepravu a iných aplikáciách. Cieľom partnerov je teraz spoločne urýchliť tento zámer. Spoločný podnik cellcentric má ambíciu stať sa jedným z popredných svetových výrobcov systémov palivových článkov. S týmto cieľom plánuje spoločný podnik vybudovať jednu z najväčších sériových výrob systémov palivových článkov v Európe. Spustenie výroby sa plánuje na rok 2025. Obaja akcionári podniku cellcentric požadujú jednotný regulačný rámec v EÚ s cieľom urýchliť implementáciu palivových článkov na báze vodíka. Tým by sa mala zabezpečiť parita nákladov pre túto technológiu v porovnaní s konvenčnými pohonmi, vďaka čomu bude táto technológia predstavovať pre zákazníkov nákladných motorových vozidiel ekonomickú alternatívu.

Martin Daum, výkonný riaditeľ spoločnosti Daimler Truck AG, a Martin Lundstedt, výkonný riaditeľ spoločnosti Volvo Group, oznámili tieto ambiciózne ciele v rámci exkluzívneho digitálneho podujatia pri príležitosti založenia spoločného podniku cellcentric. Spoločný podnik cellcentric bude vyvíjať, vyrábať a predávať systémy palivových článkov. Dôraz pritom kladie na použitie v nákladných motorových vozidlách určených na diaľkovú prepravu, systémy sa majú dodatočne ponúkať aj na iné účely. Spoločný podnik týmto investuje do CO2-neutrálnej a trvalo udržateľnej dopravy v Európe do roku 2050 v rámci Európskej zelenej dohody. Spoločný podnik cellcentric pritom ťaží z dekád vývojových prác a know-how spoločností Daimler Truck AG a Volvo Group.

Z pohľadu spoločností Daimler Truck AG a Volvo Group sa nákladné motorové vozidlá s elektrickým pohonom s akumulátormi a nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami na báze vodíka navzájom dopĺňajú v závislosti od individuálneho použitia zákazníkom: čím je nabíjanie jednoduchšie a vzdialenosť kratšia, o to vhodnejší bude pohon s akumulátormi. Čím je nabíjanie zložitejšie a vzdialenosť dlhšia, o to skôr padne voľba na palivové články.

Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG a člen správnej rady spoločnosti Daimler AG: „Elektrické nákladné motorové vozidlá s pohonom palivovými článkami na báze vodíka budú kľúčovou technológiou CO2-neutrálnej dopravy budúcnosti. V kombinácii s čisto elektrickými pohonmi s akumulátormi môžeme našim zákazníkom ponúknuť v závislosti od prípadu použitia najlepšie CO2-neutrálne alternatívy. Iba s akumulátorovými elektrickými nákladnými motorovými vozidlami to však možné nebude. Spolu s naším partnerom, spoločnosťou Volvo Group, plne podporujeme náš spoločný podnik cellcentric zameraný na palivové články a naplno poháňame vpred vývoj technológie, ako aj prípravu na sériovú výrobu. V súvislosti s nevyhnutnou vodíkovou infraštruktúrou je z dlhodobého hľadiska jedinou zmysluplnou cestou zelený vodík.“

Martin Lundstedt, výkonný riaditeľ spoločnosti Volvo Group: „Prioritou nás všetkých je dosiahnuť ciele Parížskej dohody najneskôr do roku 2050 a stať sa tak CO2-neutrálnymi. Sme presvedčení o tom, že technológia palivových článkov na báze vodíka zohráva pri dosahovaní tohto míľnika dôležitú úlohu. Zároveň nám je však jasné, že pritom ide o viac než len o elektrifikáciu strojov a vozidiel. Na rozvoj nevyhnutnej technológie a infraštruktúry je potrebná širšia spolupráca medzi verejnými a súkromnými subjektmi. Preto vyzývame politikov a vlády celého sveta, aby spolupracovali na tom, aby bola technológia palivových článkov na báze vodíka úspešná. Partnerstvá, akými je aj podnik cellcentric, pre nás majú strategický význam pri dekarbonizácii nákladnej cestnej dopravy.“

Poprední európski výrobcovia nákladných vozidiel – taktiež podporovaní spoločnosťami Daimler Truck AG a Volvo Group – požadujú, aby sa v Európe do roku 2025 vybudovalo približne 300 vysokovýkonných vodíkových čerpacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá a najneskôr do roku 2030 približne 1 000 vodíkových čerpacích staníc. Spoločná iniciatíva si kladie za cieľ využívať vodík ako nosič zelenej elektriny na prevádzku elektrických nákladných motorových vozidiel určených na diaľkovú prepravu – ústrednú súčasť dekarbonizácie nákladnej cestnej dopravy.

CO2 neutrálne nákladné motorové vozidlá sú v súčasnosti podstatne drahšie ako bežné vozidlá. Preto je potrebný politický rámec, ktorý zabezpečí dopyt aj ziskovosť. Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group sa prihovárajú za stimuly na CO2-neutrálne technológie, ako aj daňový systém založený na obsahu CO2 a energie; ďalšou možnosťou by mohol byť systém obchodovania s emisiami.

Sériová výroba systémov palivových článkov a nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami

Spoločný podnik cellcentric v súčasnosti pripravuje plány na svoju veľkoobjemovú sériovú výrobu a na rok 2022 plánuje oznámiť rozhodnutie o svojej lokalite. V súčasnosti sa pripravuje predsériová výroba v novej lokalite v Esslingene pri Stuttgarte, čo predstavuje dôležitý krok na ceste k sériovej výrobe. Podnik cellcentric zároveň navyšuje prebiehajúcu výrobu prototypov.

Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group chcú v priebehu nasledujúcich troch rokov spustiť zákaznícke testovanie nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami a v druhej polovici tohto desaťročia plánujú zahájiť sériovú výrobu. Všetky aktivity spoločností týkajúce sa vozidiel budú prebiehať nezávisle od seba. Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group ostávajú v tomto zmysle konkurentmi. Platí to pre celé portfólio vozidiel a produktov, najmä pre integráciu palivových článkov do vozidiel.

Spoločný podnik pre systém palivových článkov

Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group založili spoločný podnik cellcentric 1. marca 2021. Spoločnosť Volvo Group na tento účel nadobudla bezhotovostne a bez dlhov 50 percentný podiel existujúcej spoločnosti Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG za cenu približne 0,6 miliardy eur. V novembri 2020 uzavreli spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group záväznú dohodu o založení spoločného podniku. Predbežnú, nezáväznú dohodu podpísali už v apríli toho istého roku.

V rámci interdisciplinárnych tímov v lokalitách Nabern, Stuttgart a Burnaby (Kanada) pracuje pre spoločný podnik cellcentric viac ako 300 vysoko špecializovaných odborníkov. Doteraz bolo udelených okolo 700 individuálnych patentov, čo zdôrazňuje vedúcu úlohu spoločnosti v rámci technologického vývoja.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4696x3130px, 6.21 MB)

Fotografia 2 (5111x3592px, 7.99 MB)

Fotografia 3 (2048x1536px, 2.86 MB)

Fotografia 4 (2000x1125px, 1.33 MB)

Fotografia 5 (1600x2000px, 2.03 MB)

Fotografia 6 (4000x2250px, 2.94 MB)

Fotografia 7 (4000x2250px, 2.74 MB)

Fotografia 8 (4000x2250px, 2.83 MB)